định cư châu Âu

Định cư Châu Âu

Tại sao phải định cư Châu Âu?

Một trong những lợi ích lớn nhất của Khối Liên Minh Châu Âu là chủ sở hữu hộ chiếu quốc gia thuộc Khối Liên Minh Châu Âu (EU) đều có đủ điều kiện đi lại, làm việc và cư trú tự do trong tất cả các quốc gia thuộc khối khác. Chính chính sách mở cửa này đã thu hút và cho phép nhiều cơ hội kinh doanh liên quan đến người nước ngoài vào các quốc gia trong khối EU. Hiện nay, nhiều nước ở Châu Âu đã tạo ra nhiều chính sách nhằm tạo điều kiện cho người nước ngoài nhận “thẻ xanh” cho mình và gia đình mình thông qua các chương trình đầu tư định cư hay còn gọi là visa “vàng” (golden visa) để bắt đầu một cuộc sống định cư tại trời Âu như người bản xứ.

+ Công dân EU có một số quyền lợi cơ bản sau:

Không phân biệt đối xử trên cơ sở quốc gia cho tất cả các nước thành viên –  Được tự do di chuyển, sinh sống và làm việc không giới hạn tại bất cứ quốc gia nào trong khối cộng đồng chung EU. –  Quyền bầu cử và ứng cử tại nước có quốc tịch và trong nghị viện chung EU, quyền khiếu nại và kiến nghị, trưng cầu dân ý trong Nghị viện và các cơ quan lập pháp, hành pháp EU. –  Quyền học tập, lao động và được hưởng mọi chế độ chăm sóc sức khỏe, giáo dục, an sinh xã hội, lương hưu trong khối EU. –  Quyền được Lãnh sự quán tất cả các nước khối EU bảo hộ ở bất kì nơi nào công dân EU đến nhưng không có cơ quan lãnh sự của quốc gia mà công dân EU

ĐỊNH CƯ CHÂU ÂU

Đặt lịch hẹn tư vấn